Met recht ondernemend!

Arbeidsrecht

Bent u een ondernemer met personeel? Of bent u zelf werknemer? Dan heeft u al te maken met arbeidsrecht en krijgt u er in de toekomst nog meer mee te maken. Het arbeidsrecht omvat alle regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit recht is van toepassing wanneer twee partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan. Het arbeidsrecht kan gaan over zaken als arbeidscontracten, arbeidsconflicten, ontslagrechten of reorganisaties. Per 1 juli 2015 hebben er in het ontslagrecht ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden voor zowel de werkgever als werknemer. Eén en ander vloeit voort uit de Wet werk en zekerheid (Wwz). Een reeks arbeidsovereenkomsten kan bijvoorbeeld niet meer in totaal drie, maar nog slechts twee jaren duren. Aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft de wetgever strengere eisen gesteld. Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever u schriftelijk wijzen op de bedenktijd van 2 weken om de beeïndigingsovereenkomst ongedaan te maken. Als de werkgever u niet schriftelijk op de bedenktijd wijst, dan heeft u 3 weken om de beëindigingsovereenkomst ongedaan te maken. Indien u minimaal 2 jaar bij een werkgever heeft gewerkt, dan kunt u onderhandelen over een transitievergoeding. De werkgever is wettelijk niet verplicht om u deze vergoeding te geven als u kiest voor een beëindiging met wederzijds goedvinden. Een disfunctionerende werknemer kan na 1 juli 2015 alleen nog worden ontslagen met een goed opgebouwd dossier.

Dijstelberge & Omta advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij. Wat voor probleem of vraagstuk u ook heeft op het gebied van arbeidsrecht, schakel Dijstelberge & Omta Advocaten in. We geven u advies en helpen u de zaak op te lossen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?