Met recht ondernemend!

Faillissementsrecht

Curator in faillissementen

De advocaten werkzaam bij Dijstelberge & Omta Advocaten worden regelmatig benoemd tot curator in faillissementen. De periodieke faillissementsverslagen van rechtspersonen worden door Dijstelberge & Omta Advocaten ter inzage geplaatst op www.rechtspraak.nl. Indien u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen ter zake een faillissement van een rechtspersoon dan kunt u deze in het ‘insolventieregister’ op voormelde website opzoeken. De faillissementsverslagen van natuurlijke personen worden om privacy redenen niet op voormelde website geplaatst. Indien u informatie wenst omtrent de afwikkeling van het faillissement van een natuurlijk persoon, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de curator.

Heeft u een vordering op een (rechts)persoon waarvan het faillissement in behandeling is bij Dijstelberge & Omta Advocaten? Wij verzoeken u ons een e-mail te zenden naar info@do-advocaten.nl waarin u uw totale vordering en eventuele overige (eigendoms)rechten e.d. kenbaar maakt en waarbij u bijgesloten de onderliggende (bewijs)stukken voegt. Uw vordering wordt na ontvangst in behandeling genomen en geverifieerd door de curator. U krijgt hieromtrent een schriftelijke reactie. Bij beëindiging van een faillissement wordt door de curator een financieel eindverslag gemaakt; wat is er in het faillissement in totaal aan baten aangetroffen en/of verworven en wat zijn de totale faillissementskosten geweest. U wordt alsdan geïnformeerd over de wijze van opheffing en of er nog een uitkering mogelijk is aan de crediteuren. De gemiddelde looptijd van een faillissement bedraagt al snel één tot enkele jaren.

Begeleiding bij faillissement

Stel, u krijgt uw betalingen niet meer rond. Schakel dan direct de hulp van Dijstelberge & Omta Advocaten in, want een faillissement kan vaak voorkomen worden. Vooral wanneer u op tijd en adequaat reageert. Wij helpen u bijvoorbeeld met het opzetten van een reorganisatie of crediteurenakkoord. En wanneer een faillissement onafwendbaar is, kunnen wij u hierin begeleiden.

Een ondernemer is vaak niet de enige die de dupe is bij een faillissement. Ook leveranciers en afnemers lopen schade op en raken vaak hun geld kwijt. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het faillissementsrecht en we regelmatig door de rechtbank worden aangewezen als curator, kunnen we de belangen van de verschillende partijen in goede banen leiden. Het hoofddoel is daarbij de schuldeisers toch zo veel mogelijk van hun geld terug te laten krijgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?